برند : Pasargadtabac


توتون پیپ Vanilla caramel

.

بسیار معطر,وانیل کارامل ,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Master chef series

ترکیبات :Selected ,Burley,sweet Cavendish،dark Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ sweet dark Virginia

.

بسیار معطر ,ویرجینا تیره شیرین ,۱۰۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Master chef series

ترکیبات :Burley,sweet dark black Cavendish،rich Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia,leaf

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Vanilla chocolate

.

بسیار معطر ,وانیل شکلات ,۱۰۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Master chef series

ترکیبات:Burley,sweet Cavendish،Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Vanilla Fruits

.

توتون پیپ بسیار معطر وانیل میوه ,۱۰۰ گرمی با کیفیت عالی
سری لاكچری

ترکیبات :Burley,dark sweet Cavendish، Vanilla ،Kentucky, brazilian and african virginia, rare louisiana perique,red virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ Tropical Fruits

.

بسیار معطر ,میوه های گرمسیری ,۱۰۰ گرمی ,با کیفیت عالی
سری لاكچری

ترکیبات:Burley,dark sweet Cavendish،Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,red virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ ساده و خالص ويرجينيا کهنه

.

Fermented Virginia Tobacco
صد گرمی ,مخصوص حرفه ای ها ,بسیار با کیفیت

سری حرفه ای ها

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ ساده ویرجینیا

.

۵۰ گرمی,بسيار با کیفیت و مخصوص حرفه ای ها
فلیک کهنه + V
سری حرفه ای ها

ترکیبات: Finest Virginia،natural sweet virginia

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ سوییت گامی

.

sweet gummy
۵۰ گرمی ,بسيار معطر با کیفیت و قیمت مناسب
سری وينسنت

ترکیبات:Arabic gum,Burley,sweet Cavendish،Kentucky,pure Virginia،african virginia, perique

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ معطر فول آروماتیک

.

Full aromatic
موزه قهوه دسر ,۵۰ گرمی , بسيار معطر با کیفیت و قیمت مناسب
سری وينسنت

ترکیبات:Burley,dark sweet Cavendish،Kentucky,yellow pure Virginia،african virginia,louisiana perique,black leaf

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

توتون پیپ شکلات پرتقال

.

chocolate orange
,۵۰ گرمی ,بسيار معطر با کیفیت و قیمت مناسب
سری وينسنت

ترکیبات:Burley,dark Cavendish،Kentucky,golden Virginia،african virginia,louisiana perique,black leaf

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11