برند : Mac Baren


Capstan Original Navy Cut Ready Rubbed

Capstan Original Navy Cut Ready Rubbed

Brand: Mac Baren
Blend: Straight Virginia
Contents: Virginia
Flavoring: None
Cut: Ready Rubbed
Packaging: 50g Tin, 50g Pouch
Country: DK
 

نمونه ای گیراتر از عضو زرد رنگ این سری از محصولات می باشد .

تهیه شده از انواع مختلف توتون ویرجینیا با پروفایل طعمی مرکباتی ، علفی و گیاهی و اندکی طعم شیرین مختص ویرجینیا می باشد .

همانند دیگر اعضای این خانواده ، یکی از توتون های مورد علاقه نویسنده معروف تالکین بوده است .

تاریخچه تولید این توتون نیز به حدود یکصد سال پیش و به نیمه دوم قرن نوزده باز می گردد .

نمونه برش خورده به شکل ردی رابد از نوع فلیک این خانواده میباشد .

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

HH Old Dark Fired

HH Old Dark Fired

Brand: Mac Baren
Blend: Mixture
Contents: Burley, Kentucky, Virginia
Flavoring: None
Cut: Flake
Packaging: 50g Tin, 100g Tin, 1lb Box
Country: DK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Amphora Original Blend

Amphora Original Blend

Brand: Mac Baren
Blend: Mixture
Contents: Burley, Cavendish, Kentucky, Oriental, Virginia
Flavoring: Chocolate
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Pouch
Country: DK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Stockton

Stockton

Brand: Mac Baren
Blend: Mixture
Contents: Cavendish, Kentucky, Virginia
Flavoring: Sweet
Cut: Curly Cut
Packaging: 100g Tin
Country: DK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Honey & Chocolate

Honey & Chocolate

Brand: Mac Baren
Blend: Aromatic
Contents: Cavendish
Flavoring: Chocolate, Honey
Cut: Loose Cut
Packaging: 100g Tin
Country: DK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Three Nuns Yellow

Three Nuns Yellow

Brand: Mac Baren
Blend: Virginia Based
Contents: Kentucky, Virginia
Flavoring: None
Cut: Curly Cut
Packaging: 50g Tin
Countr: DK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/26

Cube Silver

Cube Silver

Brand: Mac Baren
Blend: Aromatic
Contents: Black Cavendish, Burley, Cavendish, Virginia
Flavoring: Maple syrup, Licorice, Chocolate
Cut: Ribbon
Packaging: 3.5oz Bag, 40g Pouch
Country: DK
 

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/25

Mellow Choice

Mellow Choice

Brand: Mac Baren
Blend: Aromatic
Contents: Burley, Cavendish, Virginia
Flavoring: Cocoa / Chocolate, Cream, Vanilla
Cut: Ribbon
Packaging: 40g Pouch
Country: DK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/25

Raw Classic

Raw Classic

Brand: Mac Baren
Blend: Aromatic
Contents: Burley, Virginia
Flavoring: Cocoa / Chocolate, Licorice, Maple, Sweet / Sugar
Cut: Ready Rubbed
Packaging: 100g Tin
Country: DK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/24

HH Acadian Perique

HH Acadian Perique

Brand: Mac Baren
Blend: Mixture
Contents: Burley, Cavendish, Kentucky, Oriental/Turkish, Perique, Virginia
Flavoring: None
Cut: Ribbon
Packaging: 50g Tin, 100g Tin
Country: DK

نوشته شده در تاریخ : 1399/08/24