توتون پیپ Spring Mixture

توتون پیپ Spring Mixture

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

میکس بهاری ,توتون پیپ بسیار بسيار معطر,100 گرمی با کیفیت بسیار عالی

لمیتد ادیشن

ترکیبات:Bright and toasted Burley,black sweet Cavendish،dark Kentucky,pure Virginia،african virginia,louisiana perique,leaf,red virginia aged in wooden casks


.


ثبت نظر :

محسن چنار

نوروز ما رو ساختید خیلی با کیفیت و‌ خوش رایحه بود توتون پیپ با تصویر شما استاد بلند در دنیای توتون ایران

صدقی از اصفهان

ندیدم مثله این توتون آروما و کیفیت هر دو خوب و دلنشین ممنون ماسترو رحیمی عزیز توقف نکنید ...