توتون پیپ Aromatic Oak Tobacco

توتون پیپ Aromatic Oak Tobacco

نوشته شده در تاریخ : 1399/10/11

معطر,كهنه شده به روش دزدان دريایی ,در بشكه های قديمی چوبی بلوط,۵۰ گرمی با کیفیت بسیار عالی
Artistic series

ترکیبات:dark black Cavendish،dark Kentucky,yellow pure Virginia،africaan and mexican virginia,rare louisiana perique,red virginia,leaf,luxury ribbon aged in oak barrels


.


ثبت نظر :

قربانعلی احمدی

از نمونه مشابه خارجی اش خیلی بهتر بود ممنون از استاد رحیمی بزرگ